Przedsiębiorstwo "WI - TA" s.j. ul. 29-go Listopada 7 16-300 Augustów
Tel: 87-643-49-84  Fax: 87-643-49-84  Pensjonat kom. 512-413-915  Restauracja kom. 512-413-914
info@pensjonat.augustow.pl

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

   W dniu 30 lipca 2020r. Pan Wiesław Henryk Szurgot Wspólnik Przedsiębiorstwa „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna podpisał z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Stanisława Derehajło –Wicemarszałka i Panią Wiesławę Burnos – Członka Zarządu, umowę o dofinansowanie zadania pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w firmie „WI-TA” w ramach  Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020.

   Celem operacji jest podejmowanie działań na rzezc ograniczenia negatywnych zmian klimatu poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 35 kWp do 40 kWp oraz poprawa wizerunku firmy i wspieranie inicjatyw proekologicznych poprzez zakup pylonu ledowego oraz opracowanie i wydruk folderu promocyjnego.

   W wyniku realizacji operacji zakupiona i zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy od 35 kWp do 40 kWp, zakupiony i zamontowany pylon ledowy oraz opracowany i wydrukowany folder promocyjny.

Całkowity koszt operacji: 260.145,00 zł,

dotacja EFMR 70.112,25 zł,

budżet państwa: 12.372,75 zł

środki własne Przedsiębiorstwa : 177.660,00 zł.

Operacja zostanie wykonana do dnia 31 sierpnia 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej generującej energię elektryczną 30MWh/rok na budynku Firmy Ul. 29 Listopada 7, 16-300 Augustów, woj. podlaskie

Wzór ofertypobierz

 

 

Pensjonat Żagielek Zapraszamy